کارایی و عملکرد نرم افزار

 • معرفی کلیه اطلاعات محصولات شامل : نام، قیمت و … در سیستم سرور در دفتر مرکزی
 • به روز رسانی اطلاعات در شعب در هر زمان دلخواه با سرعت و امنیت بالا
 • فروش بصورت یکپارچه با اطلاعاتی هماهنگ در تمامی شعب
 • ارسال اطلاعات شعب شامل : فروش، حسابداری و … به سیستم سرور در هر زمان
 • گزارش گیری مدیران در سیستم مرکزی از هر شعبه و یا بصورت تجمیعی
 • تسریع در بررسی شعب و یکپارچگی اطلاعات

برخی از امکانات نرم افزار

 • معرفی شعبات به تعداد نامحدود
 • اعلام مصوبه قیمت گذاری در سرور
 • معرفی مشتریان در شعبات بصورت مجزا و به روز رسانی متمرکز در سرور
 • امکان ارسال اطلاعات در زمان های دلخواه
 • به روز رسانی اطلاعات در زمان های دلخواه
 • اطمینان از عدم حذف اطلاعات در زمان ارسال و دریافت اطلاعات
 • امکان معرفی مشترکین در هر شعبه و ارسال به تمامی شعبات جهت شناسایی مشترک در هر شعبه و بهره مندی از تخفیفات ویژه و برگزاری قرعه کشی