از تازه های نرم افزاری شرکت پیشگامان، نرم افزار مدیریت رستورانها، فست فود ها و سایر مجموعه های تولید غذا می باشد.

نرم افزار مدیریت رستوران، نرم افزاری یکپارچه در جهت کنترل انبار، تولید و فروش مجموعه های رستورانی می باشد. سهولت و سادگی کار با نرم افزار موجب تسریع و بالابردن راندمان کاری شما در جهت صدور فاکتور فروش، ثبت اسناد تولید و … می شود و با ارائه گزارشات جامع و کاربردی شما را در زمینه ی تصمیم گیری و کنترل مجموعه یاری می نماید.