در گروه نرم افزاری پیشگامان، آموزش اولین و مهمترین قدم در راه اندازی تمامی نرم افزارها می باشد. زیرا بهره گرفتن از کاربران ماهر و آشنا به نرم افزار از عوامل مهم در بهره برداری هرچه بهتر از نرم افزار خریداری شده و پیاده سازی اطلاعات جهت نتیجه گیری بهتر از سیستم می باشد.

آموزش نرم افزار توسط کارشناسان پیشگامان شامل چندین بخش مختلف می باشد و تمامی آموزش ها تا مدت زمانی که مهارت کاربران نرم افزار توسط کارشناسان مورد تایید قرار نگیرد، ادامه می یابد.

آموزش نرم افزار

آموزش نرم افزار به مدیران و کاربران در قسمت های فروش، بازرگانی، حسابداری و سایر زیر سیستم ها بطور جامع و با متد آموزشی مجزا توسط کارشناسان پیشگامان صورت می گیرد.

جهت بازدهی هرچه بیشتر آموزش، توسط کارشناسان بصورت مرحله به مرحله و همراه با ارائه جزوه آموزشی می باشد.

آموزش مدیران

از مهمترین عوامل موثر در هر مجموعه کاری، مدیر مجموعه می باشد که باید برای اداره و کنترل هرچه بهتر سیستم، آشنایی بسیار جامعی با سیستم فروش و مالی داشته باشد و همچنین با نحوه ی کنترل کاربران و عوامل دیگر بخوبی آشنا باشد تا بهره وری سیستم خود را به حداکثر رسانده و نتیجه مطلوب را از مکانیزه نمودن سیستم مالی و … دریافت نماید.

در راستای همین اهداف، مدیران توسط کارشناسان پیشگامان بطور تخصصی دوره آموزشی سیستم را می گذرانند.