از اقدامات اولیه استفاده از تمامی محصولات ارائه شده، راه اندازی نرم افزار و ورود اطلاعات اولیه در سیستم می باشد که مشتریان گرامی در ابتدای راه بدلیل نداشتن جامعیت فکری بر روی تمام محیط های نرم افزار نیازمند کمک و ارائه راهنمایی های لازم از سوی کارشناسان پیشگامان می باشد. از این رو کارشناسان بر اساس تجربه کاری و کسب مهارتهای لازم، بطور مرحله به مرحله راهنمایی های لازم را به مشتریان آموزش داده و پیاده سازی می نمایند.

  1. بررسی اولیه مجموعه بر اساس نوع فعالیت
  2. بررسی سیستم کاری حاکم بر مجموعه و بخش های مختلف انبار، حسابداری و …
  3. برنامه ریزی برای کارکنان و مدیران مجموعه در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده
  4. تنظیم زمان بندی دوره های آموزش و ورود اطلاعات
  5. ارائه لیست اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سیستم
  6. ارائه راهنمایی های لازم در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات
  7. نصب نرم افزار بر روی تمامی سیستم های مجموعه
  8. آموزش جامع در خصوص نحوه ورود اطلاعات اولیه
  9. نظارت کامل بر نحوه ورود اطلاعات اولیه
  10. آموزش جامع کاربری و استفاده از نرم افزار شامل کار با نرم افزار، گزارش گیری و …