بهره وری هرچه بیشتر محصولات ارائه شده توسط گروه نرم افزاری پیشگامان برای مشتریان عزیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این رو با ارائه مشاوره و راهکارهای موثر در جهت انتخاب بهترین محصول نرم افزاری بر اساس نیاز شما توسط کارشناسان زبده و با تجربه پیشگامان، همواره همراه شما هستیم.

مشاورین ما با ایجاد تنظیمات لازم در سیستم اطلاعاتی شما و پیاده سازی راهکارهای توصیه شده و ارائه آموزش های لازم رضایت شما را در جهت بهره وری و استفاده بهینه از نرم افزار جلب می نمایند.

  • آنالیز و بررسی فعلی سیستم کاری
  • انتخاب نرم افزار مرتبط با سیستم کاری بر اساس نیاز مشتری
  • طراحی پروژه و ارائه راهکارهای مناسب
  • راه اندازی سیستم و پیاده سازی راهکارها
  • بکارگیری ابزار نوین در فرآیند راه اندازی
  • آموزش جامع و کاربردی نرم افزار ارائه شده
  • کمک به اجرای پروژه و نظارت کامل بر آنها