با گسترش علم در دنیای امروز ، صنایع مختلف نیز برای عقب نماندن از چرخه رشد خود را با علوم نوین هماهنگ می نمایند.
استفاده از تکنولوژی روز باعث شده است که تمرکز مدیران بر بخش های دیگری از سازمان تحت مدیریت خود بیشتر شود تا مسائل مهمی مانند کیفیت و بهره وری و سودآوری توجه بیشتری داشته باشند.

با توجه به قوانین حقوق و دستمزد و مالیات های حقوق و همچنین بحث بیمه کارگران و کارمندان بر آن شدیم تا تکنولوژی نوین روز را به کارگیریم تا صاحبان صنایع و مشاغل بتوانند با استفاده از یک سیستم امن و قدرتمند و با ثبات محاسبات پیچیده حقوق و مزایای کارمندان و کارگران خود را به راحتی انجام دهند.

برخی از امکانات نرم افزار

  • تعریف کارگاه به تعداد نامحدود
  • ثبت و نگهداری مشخصات اسمی، سجلی، شغلی و تخصصی پرسنلی
  • امکان فرمول نویسی عوامل حقوقی بصورت دلخواه با استفاده از توابع و پارامترهای متنوع
  • امکان ذخیره فرمول های متفاوت جهت استفاده در مواقع خاص
  • نگهداری و دسترسی سریع به سوابق کاری و عملکرد پرسنل در هر لحظه
  • تعریف انواع بیمه شامل خدمات درمانی، تامین اجتماعی و …
  • صدور و چاپ فیش حقوقی کارکنان
  • نمایش حسابها بر مبنای لیست دریافتی و لیست کسورات
  • اتصال و ارتباط با انواع دستگاه های حضور و غیاب رایانه ای و ثبت همزمان در سیستم مرکزی
  • اعمال انواع کارکرد ساعتی، روزانه و پاره وقت