هر مدیر موفقی برای رسیدن به اهداف بلند مدت و موفقیت در زمینه کاری خود باید در هر لحظه و در هر مکان از تمامی رویدادهای مالی مجموعه خود با خبر باشد.

سامانه کنترل مدیریتی پیشگامان با استفاده از سیستم عامل اندروید، گزارشات متنوعی منطبق بر سیستم مرکزی را به کاربران تعیین شده و مدیران ارائه می دهد که کنترل از راه دور مجموعه را بسیار آسان و در دسترس می نماید.

برخی از امکانات نرم افزار

  • امکان قطعی نمودن اسناد
ارائه گزارشات متنوع شامل :
  • گزارشات خرید به تفکیک کالا، فروشندگان، فاکتورها و …
  • گزارشات فروش به تفکیک کالا، روز، کاربر، ویزیتور و …
  • گزارشات سود به تفکیک کالا، فاکتور، روز و …
  • گزارشات چک بصورت نمایش اطلاعات کلی و تجمیعی
  • گزارشات مرتبط با تفصیلی ها و مشترکین
  • گزارشات جامع و متنوع حسابداری