در مجموعه های تولیدی بتن و معادن شن و ماسه،افزایش قابلیت های کنترلی و مدیریتی جهت افزایش سرعت در عملکرد مجموعه و رسیدن به ویژگی های مطلوب حائز اهمیت می باشد.

این نرم افزار با قابلیت ثبت و توزین دو مرحله ای، امکان توزین دقیق تر برای میزان فروش محصول فراهم شده است. همچنین هماهنگی جامع عملیات توزین با سیستم انبار و فروش، هدف نهایی نرم افزارهای مالی را جهت تهیه گزارشات کامل و صورت های مالی دقیق را فراهم می سازد.

برخی از امکانات نرم افزار

 • صدور اتوماتیک اسناد تولید همزمان با اسناد فروش
 • امکان برقراری ارتباط با کلیه دستگاه های توزینی
 • برقراری ارتباط مستقیم و دریافت وزن از باسکول و ثبت اتوماتیک
 • امکان ثبت قرارداد عیار بتن، میکسر، بچینگ و …
 • ثبت قبوض باسکول بصورت تک قبضی و دو قبضی
 • کنترل و ثبت درآمد و هزینه ها به تفکیک پمپ ها

برخی از امکانات گزارش ها

 • تهیه گزارشات جامع حسابداری از ثبت درآمدها و هزینه ها
 • گزارشات مرتبط با اسناد تولید بصورت تعدادی – ریالی
 • گزارشات مرتبط با فروش به تفکیک مقدار و ریال اسناد بصورت نموداری – تحلیلی
 • ارائه و چاپ گزارشات متنوع در رابطه با اطلاعات دریافت شده
 • طراحی چاپ گزارشات بصورت دلخواه
 • تهیه خروجی از گزارشات یصورت فایل Excel