به کمک سیستم پیام کوتاه امکان اطلاع رسانی به پرسنل، مشتریان و مشترکین بطور جامع و منطبق با نرم افزارهای پیشگامان وجود دارد.

همچنین می توانید به کمک این نرم افزار پیامک های تبلیغاتی و انبوه را بطور هدفدار ارسال نمایید.

امکانات نرم افزار

  • امکان ارسال پیامک بطور دستی
  • امکان تعریف الگوی پیامک بطور نامحدود
  • امکان ارسال پیامک بطور اتوماتیک در مواقع :

* ثبت فاکتور فروش برای مشتریان و مشترکین

* اعلام مانده حساب مشتریان در زمان ثبت فاکتور

* اعلام امتیاز مشترکین جهت شرکت در قرعه کشی

* تهیه گزارشات و ارسال نتایج بصورت پیامک به مخاطبین خاص

  • امکان ارسال پیام کوتاه بطور زمان بندی و اتوماتیک
  • بازگشت هزینه در صورت ارسال نشدن پیامک
  • امکان دریافت پیامک از مشتریان و مشترکین

 

دریافت لیست ارسال از فایل xls

امکان طراحی پیام بصورت پارامتریک

ارسال پیام کوتاه بی نیاز از سخت افزار و با استفاده از خطوط اینترنت