سیستم حسابداری بخشی از تمامی نرم افزارهای پیشگامان می باشد که صدور اسناد حسابداری، طبقه بندی و مرتب سازی اطلاعات مالی شامل اسناد خرید، فروش، انبارها، دریافت و پرداخت و … را بطور اتوماتیک بر عهده دارد که کمک شایانی به مدیران مجموعه و مدیران مالی جهت ارزیابی مالی واحد تجاری می نماید.

برخی از امکانات نرم افزار

 • تعریف کدینگ بدون محدودیت و بصورت مستقل
 • استفاده از تفصیلی مستقل (شناور) در معرفی کدینگ
 • امکان تعریف ماهیت حسابها و اعمال انواع کنترلها به منظور جلوگیری از اشتباه کاربر
 • تعریف سطح معین و ارتباط با تفصیلی های متفاوت
 • ثبت اسناد حسابداری تا سه سطح تفصیلی
 • تعریف نوع سند و توضیحات در سند بصورت دلخواه
 • ذخیره اسناد بصورت پیش نویس، موقت، قطعی
 • امکان قطعی کردن اسناد توسط کاربر دارای مجوز به منظور جلوگیری از تغییر در اسناد
 • صدور اتوماتیک اسناد افتتاحیه و اختتامیه
 • ایجاد دوره مالی جدید بهمراه محدوده تاریخ اعتبار
 • تعیین سطوح دسترسی کاربران به محیط های مختلف حسابداری
 • مرتب سازی شماره اسناد
 • ایجاد و حذف فاصله میان اسناد
 • ذخیره و چاپ اسناد بر اساس طراحی های متفاوت
 • ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری از سایر محیط های برنامه
 • ارائه صورتهای مالی بر پایه استانداردهای حسابداری

برخی از امکانات گزارش ها

 • ارائه گزارشات تراز آزمایشی و ترازنامه دو، چهار و شش ستونی بصورت ماهانه و دوره ای بر اساس حساب کل و معین و تفصیلی
 • تهیه گزارشات متنوع از اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • گزارشات سهم بری حسابها
 • گزارش سهم بری معکوس جهت نمایش سهم هر حساب مربوط به پروژه
 • تهیه گزارش اسناد خلاف ماهیت
 • تهیه گزارش مرور حسابها
 • تهیه گزارش مغایرت بانکی جهت سهولت در بررسی حسابها
 • تهیه گزارشات دفتر روزنامه، معین و کل بصورت استاندارد
 • تهیه گزارش صورتحساب سود و زیان
 • ارائه گزارش از تاریخچه فعالیت کاربر جهت کنترل های مدیریتی
 • تهیه گزارشات استاندارد و متنوع دوره ای
 • ارئه گزارشات متنوع مانده حساب بر اساس رده بندی، چکهای معوق و …
 • بررسی دوره های مالی بصورت جامع و نموداری
 • چاپ گزارشات با طراحی دلخواه
 • خروجی گزارشات بصورت Excel