این شرکت با هدف تولید سیستم های مالی شکل گرفت. شــرکت فنی مهندسی پیشگامـان بـه شماره ثبت ۴۳۹۹ دارای مجوز رسمی فعالیت از نـظام صنفی کشور با بهره مندی از متخصصان مجرب ضمن دستیابی بـه نیاز مدیـران مـالی و کارفرمایان در پـروژه های تولیدی، صنعتی و بازرگانی، در امـر طـراحی و تولید نـرم افـزار بـا قابلیت منحصر بـه فرد اقدام نموده که از نظر کیفیت، طراحی، گزارشات مالی و انبار با استاندارد مـالی و بازرگانی مطابقت داشته و بسیار کاربردی می باشد. شایان توجه است محصولات نرم افزاری این شرکت در دو نسخه جامع عمومی واینترنتی تولید گردیده که امکان عملیات میدانی و دورکاری را به مدیران و کاربران در دفاتر غیر متمرکز و زنجیره ای میدهد تا از اقصی نقاط کشور و حتی خـارج از کشور بتوانند با رعایت کامل حفاظتی و بـر اساس حیطه بندی اطلاعات، بـه سهولت و بدون دغدغه کلیه عملیات مالی، بازرگانی و گزارشات مدیریتی را بصورت آنلاین با اینترنت کم سرعت انجام دهند.